Deutsche: Япония използва разминаващи се мерки

Джордж Саравелос, директор Валутни стратегии в Deutsche Bank

12:40 | 22 септември 2022
Преводач: Силвия Грозева

Това е ясен сигнал, че започват да се чувстват неудобно от бързината, с която се развиват нещата. През нощта имаше големи движения при двойката долар-йена.

Накрая обаче не съм убеден, че това ще има ефект.

Първо, защото не е координирано действие. Няма участие от страна на САЩ.

В миналото координираните интервенции са показвали, че са по-силни.

Но второто и по-важното е, че това води до противоречиви политики в Япония.

Централната банка от една страна разхлабва монетарната политика и влива ликвидност в системата, а Министерството на финансите от друга страна се опитва да изтегли ликвидност от нея и да подкрепи йената.

Това е разминаване в мерките.

Докато те продават валутни резерви например, пазарът може да си помисли за канала за преводи, което включва продажба на резерви, на американски държавни облигации и по-висока доходност по тях, което тласка йената нагоре.

Въпросът е, че има много вътрешно противоречие тук.

Ще бъдат принудени да включат много големи обеми, за да получат желания ефект. А подозирам, че с времето той ще става по-ограничен, след като бъде заличено първоначалното позициониране.