Фед очаква 4,4% за края на тази година

Джеръм Пауъл, председател на Фед

12:30 | 22 септември 2022
Преводач: Мария Попова

Ще продължим да взимаме решенията си от заседание на заседание и ще комуникираме вижданията си възможно най-ясно. Възстановяването на ценовата стабилност вероятно ще изисква поддържане на рестриктивна политика за известно време. Историята отправя категорично предупреждение относно прибързаното разхлабване на политиката.

Както се вижда от обобщената икономическа прогноза, средната прогноза за подходящите нива на лихвите по федералните фондове е 4,4% за края на тази година – с един процент повече от прогнозата през юни.

Средната прогноза нараства до 4,6% за края на следващата година и се понижава до 2,9%  до края на 2025 – все още запазвайки се над средната прогноза за дългосрочната си стойност. Разбира се, тези прогнози не представляват решение на Комисията или план и никой не знае със сигурност къде ще е икономиката след година или повече.

Ние предприемаме решителни и бързи стъпки за регулиране на търсенето, така че то по-добре да отговаря на предлагането. Нашият широк фокус цели да използваме инструментариума си, за да върнем инфлацията към целта си от 2% и да запазим стабилни дългосрочните очаквания за инфлацията.

Снижаването на инфлацията вероятно ще изисква значителен период на растеж под тенденциите и е много вероятно да има разхлабване на условията на трудовия пазар. Възстановяването на ценовата стабилност е жизнено важно, за да се открие път към максималната заетост и стабилните цени в дългосрочен план. Ще преследваме тази цел докато не сме сигурни, че сме си свършили работата.

В заключение, ние разбираме, че действията ни засягат общности, семейства и бизнеси в цялата страна. Всичко, което правим е в името на нашата мисия в обществото. Ние във Фед ще направим всичко по силите си, за да постигнем целите си за максимална заетост и ценова стабилност.