Стиглиц: Рязкото повишаване на лихвите не винаги е отговорът

Джузеф Стиглиц, икономист, лауреат на Нобелова награда

18:17 | 25 август 2022
Преводач: Петя Кушева

Повишаването на лихвените проценти не решава проблема с предлагането. То дори може да го влоши, защото в момента искаме да инвестираме повече в затрудненията при предлагането. Но повишаването на лихвените проценти затруднява извършването на тези инвестиции.

Ако погледнете икономиката днес в Съединените щати и на други места, много ясно е, че има силни елементи на пазарна сила, които се проявяват.

В стандартните модели на пазарната сила, повишаването на лихвените проценти може да доведе дори до по-голямо повишаване на цените, до повече инфлация. И ако разгледаме един от източниците на инфлацията в жилищния сектор, поне в Съединените щати, има доказателства, че когато се повишават лихвените проценти, наемодателите прехвърлят по-високите разходи върху наемите. И това отново увеличава инфлацията.

Но основното е, задавам въпроса, как повишаването на лихвените проценти доведе до повече храна, повече енергия, за да се реши проблема на Intel, проблема с доставките на чипове? Изобщо никак. Така че те няма да се насочат към основния източник на проблема. А истинският риск е, че ще влошат нещата.