Някои енергоемки производства могат да бъдат спрени тази зима

Арджан Гевеке, директор Energy Intensive Users Group

16:14 | 17 август 2022
Преводач: Силвия Грозева

Най-лошото е все още само сценарий.
Той може да се реализира, но вероятността за това е все още ниска.
В случай, че се случи, Великобритания ще въведе стандартна извънредна ситуация. При нея ще спрат договорите за доставка на енергия чуждестранни потребители, основно за чуждестранния бизнес. Включително енергийно интензивните потребители.
Но някои производства като например на стъкло, леярни, пещи ще бъдат изключени от тези мерки, защото са сред приоритетните, ако активите им са за над 50 млн. Те няма да бъдат първоначално спирани.

Членовете на групата ни анализират риска за енергийните доставки за своите компании и ми докладват. Но обикновено националният мрежов оператор във Великобритания публикува зимната си енергийна прогноза за ток и газ. Това залага различните сценарии за сигурността на доставките в страната.

Те го издадоха вече – първоначален сценарий – по-малко за газа и повече за тока и това показва, че рискът за енергийните доставки във Великобритания през зимата се повишава.