Как климатичните промени влияят на борбата с пожарите, част 2

Брент Мисура, директор инженерни и клиентски услуги

13:01 | 26 юли 2022
Преводач: Петя Кушева

Това е хидравличната система за резервоара, тя е доста проста. Има помпа, колектор и след това акумулатори. Има два акумулатора - един за нормалната работа на резервоара, един за системата за аварийно изпускане. В случай, че изпаднете в беда, трябва да можете да свалите товара веднага.

Освен това има и друг танкер, който обикновено е конвертират самолет от гражданската авиация, който се приземява в база за пълнене на вода, за да бъде зареден с ретардант и след това отлита към пожарите.

Това наистина е следващото поколение въздушен танкер.

Всичко - от откриването до докладването, до заявката за ресурса, до осигуряването на ресурса, баланса на флота, който реагира на пожара и след това тактиката, която се прилага по време на пожара, трябва да бъде разгледана и да се оптимизира, за да продължи да управлява последиците от изменението на климата.

Година след година и десетилетие след десетилетие, сезоните на пожарите и интензивността на пожарите просто продължава да расте. Прогнозата за интензивен пожарен сезон за десет години е  натоварен пожарен сезон в седем от десетте години.

Например в щат като Калифорния, докъде можете да пуснете огъня? Където и да погледнете, има къщи и хора, и ресурси. Това е невероятно красив, гъсто населен район. Става дума за водене на агресивна борба с пожарите, възможно най-агресивно в районите, в които е абсолютно необходимо да се борите с тях и запазване на разходите, загубите и щетите до абсолютния минимум.

Трябва да бъдете изключително внимателни с огъня. Трябва да спазвате инструкциите за издаване на разрешителни, забраните за палене на огън и правилата и процедурите за палене на огън. И най-важното, когато видите пожар, да знаете как да съобщите за него. Ако не сте започнали да променяте нищо и започвате да се притеснявате, значи е време.