ЕЦБ очаква инфлацията да се задържи

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

12:36 | 22 юли 2022
Преводач: Силвия Грозева

Очакваме инфлацията да се задържи известно време на нежелателно високо равнище поради продължаващия натиск от страна на цените на енергоносителите и храните и натиска по веригата на ценообразуването. По-силен инфлационен натиск поражда и спадът на обменния курс на еврото. В по-далечна перспектива обаче, при отсъствие на нови неблагоприятни събития, енергийните разходи би трябвало да се стабилизират, смущенията във веригите на доставка би трябвало да отслабнат и заедно с по-нататъшното нормализиране на политиката това би трябвало да подпомогне връщането на инфлацията към целевото равнище.

Пазарът на труда остава силен. През май безработицата спадна до безпрецедентно ниското равнище от 6,6%. Свободните работни места в много сектори свидетелстват за стабилно търсене на работна ръка. Нарастването на заплатите, за което свидетелстват и перспективно ориентирани показатели, продължава да се засилва постепенно през последните няколко месеца, но все пак като цяло остава ограничено. С течение на времето укрепването на икономиката и някои ефекти на догонване би трябвало да подпомогнат по-бързо увеличение на заплатите. Повечето измерители на дългосрочните инфлационни очаквания в момента са на равнище около 2%, въпреки че неотдавнашните ревизии на някои показатели над целта налагат по-нататъшно наблюдение.