Vanda очаква да се преговаря с Русия

Вандана Хари, основател на Vanda Insights

14:00 | 21 юли 2022
Преводач: Силвия Грозева

В дългосрочен план тази енергийна криза в света в момента дали няма да принуди тези страни да забавят целите си за енергийна ефективност?

Да. В дългосрочен план и във връзка с предишните въпроси – какво ще направи Европа в средносрочен и дългосрочен план? За съжаление от това, което виждам става ясно, че уроците от тази криза не са научени. Не са научени по отношение на балансирането на енергийната сигурност с екологичните проблеми.

Дори и в момента, когато би трябвало да са се мобилизирали в управление на кризата и да наложат икономии на потреблението на газ, ЕС казва, че намаляването на потреблението може да бъде доброволно. Испания вече каза снощи, че може да го направи.

И все пак се изостава, без да се решава проблемът.

В дългосрочен план би трябвало да се върнем към планирането и да видим дали ВЕИ и свръхзависимостта от тях и от вноса на сгъстен природен газ е наистина добра стратегия. Дали те не могат и не трябва да се върнат отново на масата за преговори с Русия.

Добре е за малко да спрат да ползват руския петрол, газ и въглища, но не може да се прави веднага. Не може да правите големи промени в политиките в отговор на война, което е много лошо.

Първо трябва да си помислят, преди да правят драматични промени в енергийните си политики.