Световната банка: Западът да подреди енергийните си приоритети

Дейвид Малпас, президент на Световната банка

17:00 | 20 юли 2022
Преводач: Мария Попова

Инвестиране в развитието. Да поговорим за другите жизненоважни проблеми. Кои са нужните усилия по облекчаване на дълговете?

Това е от ключова важност за света, защото лихвите се покачват, а дългът отдавна е твърде обременяващ. Сега държавите преживяват обезценяване на валутите, което води до инфлация, а налице са и загуби в международните резерви.

Усилията за снижаване на дълга бяха забавени за няколко години. Знаем, че има държави с неустойчив дълг и няма процес за намаляване на този дълг.

Видяхме, че миналата седмица срещата на Г-20 завърши без някакъв напредък. Надявам се, че Замбия ще получи облекчаване на дълга през следващите няколко дни, след вчерашната среща на кредиторите.

Това дава някаква надежда, но трябва  да стане реалност с мащабно снижаване на дълга за някои от най-бедните развиващи се държави. В противен случай, процентът на бедността ще расте, а нестабилността в тези държави ще се влоши.

Засегнахте най-важния въпрос – бедността. Мислите ли, че западът трябва да осъзнае реалността относно скоростта, с която може да се отдалечи от изкопаемите горива, особено предвид вашите опасения?

Смятам, че на Запада е нужно подреждане на приоритетите по енергийните политики.

Това включва мащабно увеличение на производството на енергийни източници с по-слабо отделяне на въглеродни емисии.

Това може  да насочи света към ядрена енергетика, към природен газ, защото при природния газ има допълнителната полза от производството на торове.

Те повишават селскостопанските добиви, които са важни за намаляване на бедността и недохранването.

Нуждаем се незабавно от посока. Европа изкупува световните източници на природен газ, но по-важното е, че светът прави крачка назад към въглищата и дори към дизела.

Ежедневно се срещам със световни лидери, чиито държави или продават въглища на Европа, или самите те се обръщат към енергийни източници с високи емисии в опит да поддържат енергийната си система.

Би било съвсем практично решение за света да се осъществи тази генерална промяна в енергията и лихвите, която е в ход.