Световната банка очаква до края на годината да се съберат $30-35 млрд

Анна Биерде, вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия

12:56 | 7 юли 2022
Преводач: Петя Кушева

Това е инфраструктура, ж.п. линии, всичко?

Точно така. Жилищата заемат най-голямата част от това. Но също и важни пътища, мостове, водоснабдяване, енергетика, а също и образователни съоръжения, болници – от тук трябва да започнем и знаем, че е много важно да се постави етикет с цена върху инфраструктурата с критично важно значение, но цифрите, които се цитират включително и от премиера, цялостните разходи за икономиката са огромни, защото след направения анализ, БВП на Украйна ще се свие с  45%. Това е огромна цифра!

Идеален преход към следващия ми въпрос, защото това се отнася за дългосрочен план, но за краткосрочното финансиране за тази страна, която гори кеш на месечна база, за да продължава да воюва, МВФ каза че вероятно ще им трябват 35 млрд долара тази година. Навлизат в опасна фаза, в която вероятно няма да могат да посрещнат основните си нужди. Кой ще подсигури краткосрочното финансиране за страната?

Трябва да кажа, че партньорите по развитието се обединиха, за да осигурят значителна сума за финансиране, за да осигурят подкрепа по време на конфликта и да поддържа правителствените служби, важните обществени разходи. Тук искам да подчертая, че заедно с МВФ разглеждаме 5 млрд долара помощ за всеки месец, така че до края на годината се събират около 30-35 млрд.