UBS очаква по-ниски цени на медта

Джеймс Кан, директор Изследвания основни материали в Азия, UBS

14:01 | 5 юли 2022
Преводач: Силвия Грозева

Говорим за натрупване на риск от рецесия. Забелязвате ли отражение от тях при цените на суровините? Какво ви говорят основните метали?

В момента макроикономическата среда определено не е благоприятна за суровините, защото имаме голямо парично предлагане, което САЩ намалява.

Големите потребители на суровини като Китай се опитват да променят икономическата си структура и въведоха ограничения на мобилността.

Като цяло това обяснява защо цените на металите падат.

Въпреки това дали вече са отразявали тревогата от рецесия, не още. Просто защото доста голяма част от цените на металите не са отразени в разходите на големите производители.

Кои метали от целия комплекс според вас ще бъдат най-силно ударени и кои ще бъдат подкрепени? Калаят например преживяват тежък период, определено.

Като цяло медта е много чувствителна към макроикономическата среда и в същото време сега цените са на нива от 8000 долара и над тях. Което означава, че все още се определят от достъпността, не от разходите за производство. И би трябвало да стигнат нивата на разходите на производителите, което наближава 7000 долара за тон.

Съответно свързаните с енергията суровини, метали, вероятно ще се държат просто защото енергийните разходи ще продължават да остават високи.

Например алуминият ще е един от тези, които няма да се променят.

Но печалбата от производството на алуминий няма непременно да е ок.