Стръджън планира референдум за независимостта на Шотландия

Никола Стърджън, първи министър на Шотландия

19:21 | 1 юли 2022
Преводач: Петя Кушева

Г-н председател, сега е времето в този критично важен момент от историята да обсъдим и решим бъдещето на нашата страна. Сега е времето да насочим Шотландия по правилния път, избран от тези, които живеят тук. Сега е моментът за независимост.

Г-н председател, този парламент има ясен демократичен мандат да предложи на Шотландия този избор. Правителството на Обединеното кралство обаче за съжаление отказва да уважи шотландската демокрация.

Ето защо днес е необходимо да направим това изявление. Правителствата на Обединеното кралство и на Шотландия трябва да седнат заедно и отговорно да договорят процес, включително заповед по член 30, която да позволи на шотландския народ да реши. Това би бил демократичният начин на действие. Той би се основавал на прецедент и би поставил правната основа на референдума извън всякакво съмнение.

Ето защо пиша на министър-председателя днес, за да го информирам за съдържанието на изявлението. И в това писмо също така ще поясня, че съм готова и желая да преговарям с него условията на заповедта по член 30.

Моята решимост е да се осигури процес, който позволява на народа на Шотландия да каже - било то да, не или все още предстои да се реши. Да изрази мнението си в законен конституционен референдум и мнението на мнозинството да бъде установено по справедлив и демократичен начин.