Morgan Stanley: Русия може да спре доставките, защото газът е по-маловажен за нея

Мартин Ратс, главен стратег Суровини, Morgan Stanley

13:00 | 30 юни 2022
Преводач: Силвия Грозева

Това в известна степен е рожба на Джанет Йелън. Как мислите нещо подобно ще проработи?

Би било трудно да се приложи изпълнението.

Механизмът би трябвало да е застраховането. Вярно е,  че застраховката е критично важна за превозите на петрол по море. Голям петролен танкер не може да ходи по пристанищата незастрахован.

Така че застраховките са задължителни.

Вярно е и че европейските компании, в които включвам и британските засега, те покриват 95% от морските превози на петрол по света. В този смисъл можете да платите по-малко и да ви застраховат, но и да платите повече и също да сте застраховани.

Следователно става непривлекателно, но не и невъзможно за други компании, които може да не искат да участват в нещо подобно, да предоставят застраховка.

Отделните страни могат да застраховат. Руското правителство може да застрахова.

От тази гледна точка прилагането на правилата за застраховане може да е доста трудно засега.

Как ще стане на газовите пазари? Френският президент подсказа, че ще бъде по-лесно защото като цяло европейският газ се доставя в Европа предимно по газопроводи. И въпреки това газът по тези тръбопроводи е обект на договори. Ако искате да го направите, ще трябва да нарушавате договори и да предоставите на Владимир Путин евентуално възможност да спре доставките.

Да. Вижте, при газа има две неща.

Първо, обемите вече доста чувствително намаляха. Обемът газ, който Европа ще получи от Русия най-скоро през март, обикновено през март е 350 млн куб м на ден, този обем вече спадна на 110 млн куб м.

Обемите вече значително спаднаха.

Другото, което трябва да се отчита за финансирането на руското правителство е, че петролът е от критично значение. А газът е много по-маловажен.

Така че възможността за Русия да използва природния газ по неикономически начин, за да постигне други цели, е много по-голяма.

Но ако Европа каже, че слага ограничения на цената на газа, може да не продължи да тече.