BIS не очаква рецесия

Огюстин Карстенс, директор на BIS

13:45 | 28 юни 2022
Преводач: Силвия Грозева

Чудя се каква е сега прогнозата ви за инфлацията? Как я виждате, след като централните банки започват да реагират?

Благодаря за поканата. Има различни динамики в момента. Определено някои процеси, генерирали увеличение на инфлацията все още са налице. Част от тях са запушените вериги на доставка и натискът от цените на суровините, както и донякъде импулсът от политиките все още е  налице.

В същото време очакванията се коригираха. Над пазара на труда има по-очевиден натиск. Но хубавото е, че монетарните политики действат позитивно.

Знаем, че има известно закъснение от ефекта на монетарните политики върху инфлацията, но започваме да забелязваме известни корекции в очакванията.

Важното сега е действията на централните банки да продължат. За да действат пълноценно по гъвкав начин.

Смятам, че сме в началото на усилията за обръщане на инфлацията благодарение на централните банки.  Засега всичко е наред, но все още трябва да изчакаме и да видим какво ще стане.

По отношение на възможността централните банки да вдигнат твърде много лихвите и да потопят икономиките в рецесия, това тревожи ли ви?

Вярваме, че те започнаха сравнително рано процеса. Имаме сравнително добра отправна точка предвид устойчивостта на икономиката.

Друг благотворен фактор може да задълбочи ефекта на монетарните политики за икономическата активност и това е реакцията на финансовите пазари или връзката между финансовия сектор и реалната икономика, които не показаха признаци на тревога.

Така че има възможност политиките да подействат без да предизвикат големи последици. С последици за БВП, но без да е стига до рецесия.

Тази пътека обаче е тясна и определено не изключваме вероятността от твърдо приземяване.  Макар че според нас тя е сравнително слаба на този етап.