Стив Балмър за демографията, част 2

Стив Балмър, основател на USAFacts

16:00 | 21 юни 2022
Обновен: 17:28 | 21 юни 2022
Преводач: Силвия Грозева

Добре казано. Ще го направя. Да говорим за образование. Знам, че познавате бившия министър на образованието. Някои факти ме изненадват. Родените с романски езици в предучилищното образование на 100 хиляди са намалели през 2019-2020 спрямо 2020-2021г.

Така е. Определено имаме леко понижение по време на пандемията. Това е сигурно.

Интересно е да си види и как цифрите преди това са сравнително без промяна. Не сме забелязали увеличение на децата с романски езици в предучилищна възраст като процент да се повишават.

Според мен в образованието способността на едно дете да чете до 3 клас е едно от най-важните неща за това, което с жена ми много се интересуваме. Икономическата мобилност. Детската мобилност. Да могат да бъдат каквито искат като пораснат.

Много интересни цифри имате за чернокожите ученици и латиносите и техният успех, който силно изостава.

Да. Бих казал, че според мен като цяло успехът в областта на четенето и математиката до 3 клас са много ниски. Средните нива са около 30%. Може да са 40%, не помня точно.

Тези фирми са изключително ниски за чернокожите ученици и испаноезичните. Бих казал, че според мен това не е правилно. Не бива да стигаме дотук.

Това е целта на филантропската ни дейност.