Инвестиране в условията на висока инфлация, част 2

Савита Субраманиян, директор Акции САЩ, BofA

14:30 | 13 юни 2022
Преводач: Силвия Грозева

При акциите е подобно, но идеята на краткосрочните или средносрочни акции. Ръст на доходността, ръст на дивидента, компании, които ви дават предварително кеш. Забелязахме, че миналата година дивидентите изостанаха от печалбата. Имаше 50% ръст на печалбите миналата година и едва малка част от този ръст на дивидента.

Очаквам да я настигнат. Очаквам и да се насочим към свят на пълна възвращаемост. Например от началото на S&P 500 над една трета от пълната възвращаемост идва от доходи. В последните 10г. имаше бум на акциите и възвръщаемостта и смятам, че се насочваме към ситуация, в която пълната възвръщаемост и дивидентите ще са много по-голяма част от създаването на богатство.

Ние говорим за сектори при акциите. Забелязах, че казахте „не толкова сектори, колкото фактори“.

Интересно, защото всички искат да видят какво ще стане с потребителските акции в среда на растящи лихви. Ако погледнете днешния потребителски сектор спрямо преди 20г., ще видите, че двете най-големи акции при потребителските стоки са Amazon и Tesla. А преди 20г бяха Walmart и GM.

Това са различни типове компании, които се държат различно в среда на растящи лихви.

Затова ние обичаме да разделяме пазара като следим факторите. Темите или начините на избор на акции. Например по доходност на свободните парични потоци. Това е един от любимите ми критерии.

Защото смятам, че сме в ситуация, в която Фед повишава доходността на кеша от нула към 3-4 в много кратък период.

Доходността на свободните парични потоци на ниво акции е един от най-мощните начини на инвестираме в момента.