Лагард: Рискът е инфлацията да се повиши

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

15:32 | 10 юни 2022
Преводач: Силвия Грозева

Рисковете, свързани с пандемията намаляха, но войната продължава да е риск от спад на ръста.
Особено голям риск би било ново нарушение в енергийните доставки за еврозоната, както е отразен в песимистичния сценарий в прогнозата.
Нещо повече. Ако войната ескалира, икономическото доверие може да се влоши, трудностите в предлагането да се увеличат и енергийните и хранителни разходи може да останат по-високи от очакваното за продължително време.


Рисковете около инфлацията са главно за нейното повишение. 
Рисковете в средносрочната прогноза за инфлацията включват продължително влошаване на производствения капацитет на икономиката ни, запазване на високи цени на храните и енергията, ръст на инфлационните очаквания над целта ни и по-силно от очакваното увеличение на заплатите.