Агенцията по киберсигурност в САЩ: Сигурността трябва да е иновация

Кирстен Тод, CISA

12:29 | 8 юни 2022
Преводач: Силвия Грозева

Какво още трябва да направи бизнесът?

Бихме искали да видим институционализиране на повишаване на защитата. Тези усилия в посока на понижаване на прага на докладване на заплаха и задействане на американската агенция по киберсигурност и защита на инфраструктурата.

Сега е момент, в който сигурността трябва да е иновация. Това е следващата стъпка. Сигурността е отличителния белег.

Много говорим за вграждане на защита в продуктите. Възможността да се види защитата като позитивно усилие е важно.

Бихме могли да започнем да откриваме стартъпи в областта на сигурността. Когато сигурността и възприемана като предимство. Когато се гради бизнес около сигурността. Това ще бъде голям напредък.

Трябва отново да спомена многофакторната идентификация. Започнахме кампанията в тази посока през седмицата. Искаме да не оставяме защитата си само на една парола. Искаме всички да се включат.

Освен това ще кажа, че компаниите полагат големи грижи за собствената си сигурност. Което е критично важно. Сега обаче носим отговорност при повишението на нивото на заплаха, да подсигурим дигиталната екосистема. При малките бизнеси и други елементи от нея, за които трябва да усилим устойчивостта в частния и публичния сектор.