Михол Мартин: САЩ играе важна роля за мирния процес в Ирландия

Михол Мартин, министър-председател на Република Ирландия

15:30 | 30 май 2022
Обновен: 21:02 | 30 май 2022
Преводач: Петя Кушева

Все още не е разрешен спора за протокола за Северна Ирландия. В момента имаме делегация на САЩ в Европа, но някои казват, че тя е по-скоро символична, отколкото значима. Какво е вашето мнение за това?

Не, тя е много повече от символична, защото участието на САЩ в мирния процес в Ирландия е от съществено значение през последните няколко десетилетия. И когато някой с опита на Ричи Нийл, председател на Комисията по пътищата в Камарата на представителите, ръководи тази двупартийна делегация от републиканци и демократи до Брюксел, до Лондон и до Дъблин, това е важно, особено като се има предвид желанието на правителството на Обединеното кралство да сключи търговско споразумение със САЩ, а също и истинското желание на САЩ и тези представители, че споразумението от Разпети петък ще бъде укрепено, а не да бъде подкопано и че внимателно премерената работа, която е била извършена по отношение на оформяне на протокола, ще бъде бъде спазена.

Проведох добри дискусии с тях през седмицата. Те разбират необходимостта от това да работят върху функционирането на протокола. Но търговските представители и тези с опит в областта на търговията в делегацията наистина не можаха да видят нищо, което да не може да бъде разрешено по отношение на техническите подробности около протокола и въпросите, свързани с функционирането между Обединеното кралство и Европейския съюз, което според мен беше доста полезно.

Но реално какво може да се постигне? Какъв е най-добрият сценарий? Какъв е най-лошият възможен сценарий за вас като се има предвид, че той беше подписан през 2019 г., а ето че все още водим спор?

Най-добрият възможен сценарий е правителството на Обединеното кралство е да започне интензивни преговори с Европейския съюз с оглед постигане на решение на тези въпроси. Спорове като този се нуждаят от воля за разрешаването им. Питам се дали тази воля съществува особено у правителството Обединеното кралство, защото когато се срещнах със заместник-председателя на Европейския съюз миналата година, го помолих да отиде в Северна Ирландия, да се срещне с всички страни и да се върне с нови предложения. Той направи всичко това. През октомври миналата година излезе със значителен набор от предложения, но не получи ответна реакция от страна на правителството на Обединеното кралство. Беше променено и т.н. по отношение на преговорния екип. Липсата на доверие сега е начело.

Според мен правителството на Обединеното кралство не е дало шанс на този процес. И ние сме притеснени дали това е поради наличие на различни планове или дали правителството на Обединеното кралство наистина иска да разреши това, защото аз не виждам заинтересованост и яснота какъв ще бъде резултатът. Ясно е че за политиците в Северна Ирландия имат достатъчно добра представа за това къде са юнионистките политици, какви са техните опасения и къде биха искали да се стигне. Особено за стоките от Обединеното кралство към Северна Ирландия.

Мисля, че ако на технократите бъде позволено да се включат, на хората от индустриите където трябва да се даде глас, защото ние се срещнахме с тях наскоро. Те ни казаха, че протоколът работи за производството, работи за месната промишленост, работи за млекопреработвателната промишленост. Има по-малки сектори, за които не работи оптимално и затова трябва ноу-хау и експертен опит, без политиката, за да решат истински нерешените проблеми, които съществуват.