SwissRe: Публично-частните партньорства при бедствията са критично важни

Серджо Ермоти, директор на SwissRe

14:30 | 25 май 2022
Преводач: Силвия Грозева

Блокчейн може ли да помогне като проследяване на тревогите и измерване на някои рискове?

Да, все повече по отношение на ефективността на процеса на документиране, отколкото като риск. Данните стават много важни за начина, по който гледаме на риска.

Трябва разбира се, да адаптираме моделите, защото прогнозите за климата и за всякакви рискове се промениха в последните няколко години.

Да се върнем към тези 75% от глобалните рискове, които не са застраховани. Това е страшна цифра. Дали голяма част ще бъде застрахован или заради липсата на пари – не? За да се застраховаш трябва да платиш.

Трябва да платиш. Някои рискове вероятно не могат да се застраховат. Или пък могат, но на цена, която не е икономически привлекателна.

Така че в много области остават. Тази застрахователна пропаст е голям проблем.

Например как да запазиш, как да избегнеш неравенството в света? Как да предоставиш повече достъп до застраховки на повече хора? Това е много важно.

Публично-частните партньорства са много важни. При природните бедствия са от критично значение.

Например корабите в Одеса и други такива места не тръгват, защото застрахователят иска такава премия, от сорта на милиони на ден, за да ги освободи.

Да, това е един от аспектите. Ще трябва да видим точно какви щети ще излязат от тук.

Другото е големият проблем със самолетите в Русия. 500 самолета са там и са национализирани.

Накратко за устойчивостта. Мислите ли, че застрахователната индустрия прави достатъчно, за да я управлява?

Да. Като цяло да. Подобно на всичко друго. Мога да говоря само за нас. Ние правим много по отношение на нашето потребление.

Имаме ясни цели. Правим много в управлението на нашите активи. Имаме ясни амбиции да постигнем въглеродна неутралност до 2030г.

Правим все повече и повече с отговорността. Например при петрола и газа – тях вече ги намаляваме. Имаме програма, която не позволява да покриваме замърсяващи енергопроизводители.