Йелън за рисковете и крипто, дигитални активи за икономиката

Откъс от изслушване пред комисия на Конгреса

16:24 | 13 май 2022
Преводач: Мария Попова

Джим Хаймс, член на комисията по финансови услуги към Конгреса: Госпожо министър, това, което ме тревожи като ветеран от периода на Дод-Франк в кой момент ще видим да се развива системен риск в сектора и как изглежда той? Не мисля, че 2 трилиона долара в пазарна капитализация говорят за системен риск, но може и да греша. Къде виждате евентуално развитие на системен риск в сферата на криптовалутите като цяло?

Джанет Йелън, министър на финансите на САЩ: Благодаря ви. Надзорният съвет за финансова стабилност прави анализ в отговор на изпълнителната заповед на президента относно потенциалните рискове за финансовата стабилност произтичащи от дигиталните активи като цяло. Но работната група към президентството, която е част от надзорния съвет, вече публикува доклад за стейбълкойн. Защото, макар да не бих могла да кажа, че са достигнали мащаб, който да води до притеснения по финансовата стабилност виждаме  срива на Terra, а най-големият стейбълкойн Tether е подложен на натиск. При този мащаб не бих го описала като сериозна заплаха за финансовата стабилност, но те растат много бързо и представляват същия тип риск, който познаваме от векове и които са свързани с паническото оттегляне от банки. Има активи, за които се твърди, че гарантират конверсията към долара на база едно към едно и…

Джим Хаймс, член на комисията по финансови услуги към Конгреса: Позволете да ви прекъсна… търсех потвърждение, че 2 трилиона долара като обща пазарна капитализация не представляват системен риск. Така че, продължете. Просто като ветеран от периода на Дод-Франк силно се изнервям като стане дума за системен риск. Всъщност, тази пазарна капитализация драстично намаля през последните месеци. В кой момент, комисията трябва да насочи вниманието си към евентуален системен риск? За каква пазарна капитализация говорим – 5 трилиона, 10 трилиона? В кой момент ще светне червената лампа?

 Джанет Йелън, министър на финансите на САЩ: Не мога да ви дам цифрово изражение, но това, което със сигурност виждам е, че използването на дигитални активи нараства много бързо и че те представляват същия риск – риск от изтегляне на активи и други рискове, рискове за платежната система – и наистина имаме нужда от изчерпателна рамка, така че да няма пропуски в регулациите