Goldman: Пазарът понижава оценките

Кристиан Мюлер-Глисман, главен стратег Портфейли, Goldman Sachs

12:30 | 13 май 2022
Преводач: Силвия Грозева

Това пукане на балона ли е?

Определено имаме значително понижение на оценките. Няма съмнение. Донякъде това се подготвяше отдавна. Спомнете си, че говорихме за това преди няколко месеца, освен това писахме за него в доклада си.

За съжаление след ковид имаме изключително скъпи акции и облигации. Сега влизаме в много сложна среда на инфлация и ръст. Инфлацията е устойчива, ръстът се понижава и пазарът сега понижава оценките и както казвате особено на пазари, където несигурността за ръста и печалбите е най-висока.

Наскоро дългосрочните технологични акции. А преди това бяха цикличните спрямо отбранителните. Те също чувствително бяха обезценени.

 

Колко още остава?

Винаги е трудно да се каже. Ако сравнявате оценките спрямо средните нива от 90-те години, сега вече сме под тях. Знаем обаче, че вече не сме в 90-те години. Имаме си работа с много по-висока инфлация, много по-голяма волатилност на инфлацията и много по-различна несигурност за монетарната политика. И дори картината на ръста има известна несигурност, която може да е по-тактическа по природа с руско-украинската война и Китай, но има и структурни въпроси къде предстои да има ръст.

Можем да кажем, че понижението на оценките може да продължи, но аз смятам, както спомена и Джон по-рано, че започваме да виждаме пика при доходността по облигациите. И откриваме колебливи признаци за пик и при инфлацията.

Може да се преориентираме от режим на висока и растяща инфлация към понижение на ръста на цените.

Това може малко да започне да стабилизира нещата.