Пауъл: Фед не е обмислял активно 75 базисни пункта повишение

Джеръм Пауъл, председател на Фед

11:08 | 5 май 2022
Преводач: Силвия Грозева

75 базисни пункта повишение – комитетът не обмисляше сериозно това.

Днес ние повишаваме с 50 базисни пункта. Казахме, че според развитието на икономическите и финансовите условия според очакванията ни, в комитета има общо мнение, че би трябвало да се обсъждат повишения от още 50 базисни пункта на следващите заседания.

Тези решения, разбира се, ще се вземат на заседанията.

Ще следим внимателно данните, които излизат и развитието на прогнозата. Както и финансовите условия. Накрая ще съобщаваме на обществеността какви са очакванията ни.

Тестът е в развитието на икономическите и финансови условия според очакванията ни.

Има очаквания за спиране на ръста на инфлацията.

Не непременно за нейния спад.

Виждаме някои доказателства, че основната инфлация или стига връх, или спира да расте. Но искаме повече от няколко доказателства. Искаме да усетим, че напредваме.

Ще вземем тези решения и ще има още много информация. Сега просто искам да кажа, че искаме да видим данните, когато се появят.

Средата е много трудна за насоки 60-90 дни предварително какво ще се случи по света. Така че продължаваме да следим данните и да решаваме според тях.

Ако инфлацията в даден месец е по-ниска, а на следващия се повиши, това ще се отрази ли като по-малко повишение на лихвата по фондовете или?

Не мисля, че един месец стига. Данните за един месец не ни говорят много. Искаме да видим доказателства, че инфлацията се движи в посока, която ни дава повече успокоение.

Казах, че сега два месеца вече основната инфлация е малко по-ниска. Но не смятаме, че това е основание да се успокояваме.

Трябва да видим реално как се изпълняват очакванията ни. Как инфлацията е под контрол и започва да намалява.

Но отново – няма да спрем и да се върнем към 25 базисни пункта увеличение. Ще направим преценка на заседанията. Очакваме обаче когато видим това, което прогнозираме, да поставим за обсъждане 50 базисни пункта повишение на следващото заседание.