Hermes Fund Managers: ESG намеренията трябва да са интегрирани

Сакър Ануар, директор Hermes Fund Managers

13:14 | 5 април 2022
Обновен: 16:15 | 5 април 2022
Преводач: Силвия Грозева

Какво казвате на клиенти, които се притесняват от зелени измами? Какво трябва да се направи, за да бъдат сигурни, че техният ESG амбиции не са?

Страхувам се, че трябва внимателно да се следи как се използват инвестираните пари. Ако изглежда сякаш продуктът е направен да изглежда зелен, тогава вероятно не е.

Но ако е интегриран в реален инвестиционен процес и ако това е защото има смисъл от инвестиционна гледна точка, тогава вероятно е зелен.

Но фактът, че хората правят зелени измами е добър признак.

Знам, че звучи противоречиво.

Защото показва, че мениджърите на активи разбират, че търсенето от страна на инвестиционната общност и обществото и правителството се повишава. И че има възможности.

Опасността е да пропуснат тези възможности.

Затова гледайте внимателно. Вижте дали е интегриран. Дали компаниите, които инвестират действително правят това, за което говорят.

Значи е важно да са интегрирани тези ESG намерения. Но ми е интересно да разбера дали забелязвате устойчиви инвестиции да се правят като по-скоро стратегия за избягване на риска или заради последиците в сектора?

Много добър въпрос и се страхувам, че трябва да каже, че е по малко и от двете.

Има общо приемане, че в последните 5г има преход от стратегията за избягване на риска.

Означава, че ако реално инвестирате и включвате устойчивост, тогава вие се предпазвате от евентуални щети, които не сте забелязали.

И в трите букви на абревиатурата – ESG.

От друга страна обаче тук имаме пропусната възможност.

Първата посока е как възможностите да се спечели се увеличават. Ако инвестирате в устойчивост, откривате нови начини за увеличение на маржовете. И това е пътят.

По втората посока направихме малко проучвания и се връщаме пак на позицията на Hermes – ясното доказателство, че компаниите, които тръгват от неустойчиви практики към устойчиви всъщност постигат резултати, съвместими с тези в техния сектор.

По време на предишни кризи, например във финансовата, ESG бе още в зародиш, но все пак имаше опити за включване с цел защита на портфейлите. Сега минаваме през нова криза. ESG сега е особено интересен, след като САЩ иска компаниите да произвеждат повече петрол. Имаме нужда от диверсификация от руския петрол. Време ли е тези опасения около ESG временно да бъдат отстранени, за да решим проблема със зависимостта на Запада от руския петрол?

Въпросът, който трябва да си задаваме е за времевия хоризонт. ESG винаги е бил свързан с дългосрочни инвестиции, не с краткосрочна търговия. Затова казвам, че трябва да се интегрира.

Да вземем например проблема с петрола.

Ужасната криза в Украйна. Един от уроците, който научаваме от нея е, че трябва да имаме повече възобновяеми енергийни източници.

В момента тук трябва да произвеждаме повече газ и петрол, за да се опитаме да отговорим на търсенето. Да, правим го.

Но в дългосрочен план, за да се защитим стратегически и икономически да не попаднем заложници на разни режими, които може да са нестабилни, тогава е ясно, че имаме нужда от други енергийни източници.

Затова дори въпросът за въглерода и устойчивостта е по-голям. Става дума за времевия хоризонт. Винаги е така. Затова казвам, че трябва да се интегрира. Затова говорим не само за устойчивост, но и за грижа – да говорим за компаниите за дългосрочните възможности. Не искаме хората да си сменят вярата. Това е смешно.

Искаме от компаниите да погледнат дългосрочните перспективи.