APCO: Бизнесът в Азия е засегнат от войната, колкото и останалия свят

Брад Стейпълз, директор на APCO Worldwide

17:00 | 29 март 2022
Преводач: Петя Кушева

Какви са някои от по-широките последици за бизнеса тук, в Азия, причинени от войната?

Както казахте, ние се намираме в част от света, която е много далече в географско отношение от Украйна, но тя е непосредствено засегната от проблема.

Със сигурност повишаването на енергийните разходи ще окаже въздействие върху инфлацията и ще видим увеличение на всички стоки, произведени в тази част на света, като функция на това.

Смятам, че тези въпроси, свързани с веригата за доставки, могат да предложат някои възможности, както и някои главоболия за бизнеса в тази част на света. Заместването на медта, никела, паладия, други редки минерали в този регион в смисъл като цял пакет, тук е една от частите на света, където някои от тези ресурси могат да бъдат намерени.

Относно запълването на празнината, оставена от липсата на запаси от пшеница, като се има предвид размерът на руското и украинското производство на пшеница и слънчогледово олио, има суровини, произвеждани в тази част на света, които биха могли да помогнат за запълнят тази празнина. Но мисля, че като цяло азиатският бизнес е засегнат толкова, колкото и бизнеса в много други части на света.

Налице е доста голям натиск върху правителствата, за да се изтеглят компаниите и да се откажат от бизнеса с Русия. Какви последици може да има, ако направят това?

Видяхме мащаба на последствията, когато правителството се съюзява с бизнеса, особено с тези, които предоставят универсални услуги и инфраструктура, независимо дали това е петролно-газовият сектор, минералният сектор или изтеглянето на телекомуникационните компании. В самото начало на конфликта бе налице съгласуване между държавите и бизнеса, каквото не сме виждали досега. Изтеглянето имаше огромно въздействие, което наистина доведе до пълните и желаните последици от санкциите.

Но това е област, където бизнесът трябва да бъде предпазлив, защото това не е изолиран конфликт. Мащабът на конфликта е уникален, потенциално. Но в други части на света тези, които вземат политическите решения, популистките лидери и други могат да окажат натиск върху бизнеса да се ангажира и да направи авторитетни изказвания в подкрепа на техните гледни точки. Така че това е предизвикателство.