Пауъл: Инвазията в Украйна краткосрочно повишава несигурността

Джеръм Пауъл, председател на Фед

16:00 | 3 март 2022
Преводач: Мария Попова

Комисията ще продължи да следи постъпващите икономически данни и ще прави подходящите промени в паричната политика, за да контролира рисковете, които биха могли да попречат на постигането на нейните цели. Оценката на Комисията ще включва широко информационно поле, включително условията на трудовия пазар, инфлационния натиск и инфлационните очаквания и развитието на събитията във финансов и международен план.

Ние продължаваме да очакваме спад на инфлацията през годината с облекчаването на трудностите в предлагането и нормализиране на търсенето, заради отслабващия ефект от фискалната подкрепа и отстраняването на улесненията в паричната политика.

Но все така ще внимаваме за потенциалните рискове от по-нататъшен натиск към повишаване на инфлационните очаквания и самата инфлация заради редица фактори. Ще използваме по подходящ начин инструментите на нашата политика, за да предотвратим установяването на трайна висока инфлация, а междувременно ще подпомагаме устойчиво разширяване и силен трудов пазар.

Паричната ни политика се адаптира към променящата се икономическа среда и това ще продължи да е така. Намалихме покупките на активи при инфлация значително над 2% и силен трудов пазар. Очакваме, че ще е подходящо да повишим целевия обхват на лихвата по федералните фондове на срещата ни през този месец.

Процесът на отстраняване на улесненията при настоящите обстоятелства ще включва както увеличаване на лихвата по федералните фондове, така и свиване на баланса на Фед. Както отбеляза Комисията през януари, лихвата по федералните фондове е основното ни средство за регулиране на позицията на паричната политика.

Свиването на баланса ще започне след като започне процесът по повишаване на лихвите и ще продължи предсказуемо, основно чрез промени в реинвестициите.

Краткосрочният ефект върху американската икономика от инвазията в Украйна, продължаващата война, санкциите както и от събития, които още не са станали реалност повишават несигурността. Замислянето на подходяща парична политика в такава среда изисква да признаем, че икономиката се развива по неочаквани начини. Трябва да сме безупречни в реакцията  си на постъпващите данни и променящите се прогнози. Да поддържаме доверието и увереността на обществото е неотменна част от работата ни.

Миналият месец съставихме обхватен набор от нови етични правила, за да подсилим значително инвестиционните ограничения за висши служители на Федералния резерв. Тези нови правила ни предпазват дори и от привиден конфликт на интереси. Те са строги и са най-добрите по рода си тук и по света.

Разбираме, че действията ни засягат общности, семейства и бизнеси в цялата страна и всичко, което правим е в изпълнение на обществената ни мисия. Федералният резерв ще направи всичко по възможностите си, за да постигне целите си за максимална заетост и ценова стабилност.