AmCham за бъдещето на Япония, част 2

Ом Пракаш, президент на Американска търговска камара в Япония

13:52 | 22 февруари 2022
Преводач: Петя Кушева

Когато става въпрос за по-дългосрочните визии за Япония, неотдавнашни проучвания показаха, че страната трябва да увеличи четири пъти квотата си за чуждестранни имигранти до 2040 г., за да постигне целите за растеж. Може ли това да се случи? Какво ще го улесни, предвид това че чуждестранните кадри и миграцията са толкова трудна тема за страната?

Спирате се на важен момент. В нашето проучване имаме компании-членки, които в много случаи  не са в състояние да привлекат чуждестранни таланти. Само в 3% от случаите сме намерили местни таланти, които да запълним ролята. Това не е просто дискусия за управлението. Става въпрос за специализирани умения.

Европа и Съединените щати са ключови региони, които инвестират в Япония, както капитали, така и таланти и технологии.

Невъзможността да се влизат в страната за толкова продължителен период от време, особено когато има възможности по света, прави перспективата по-трудна.

Каква е най-голямата промяна, от която се нуждае Япония в момента?

Да отворим границите, да се съобразяваме повече с останалата част от света е отлична първа стъпка и тя е добра.

Има закон на хоризонта, който се занимава с икономическата сигурност. Надяваме се, че ще има неща, които благоприятстват за прозрачността между регионите и са в унисон с глобалните стандарти.