AmCham за бъдещето на Япония, част 3

Кристофър ЛаФльор, специален съветник на Американска търговска камара в Япония, Ом Пракаш, президент на Американска търговска камара в Япония

14:30 | 22 февруари 2022
Преводач: Петя Кушева

Крис, каква е най-важната промяна, от която има нужда Япония в момента?

Както каза Ом, несъмнено трябва да се започне отваряне на границите и това е от решаващо значение.

Освен това, допълнително засилване на сътрудничеството със Съединените щати и другите ключови икономически партньори на Япония ще бъде много важно.  Мисля, че ние като камара го насърчаваме, поне относно Съединените щати, администрацията на Байдън търси нови начини за разширяване на сътрудничеството с ключовите си партньори и  съюзници в Индийско-Тихоокеанския регион.

Какво мислите за политиките на новия капитализъм? Смятате ли, че те ефективно водят Япония към съживяване на растежа?

Това със сигурност би била окуражаваща стъпка напред.  Фокусът върху повишаването на заплатите в Япония е съвсем разбираем, като се има предвид, че заплатите са в застой в Япония спрямо основните й партньори през последните 20-30 години. Със сигурност има възможност за промяна в тази област.

В същото време обаче ще бъде от решаващо значение правителството да се стреми към политики за структурни реформи с цел постигане на растеж, които в основата си са ключ към повишаване на производителността и в крайна сметка на заплатите.

В същия дух във връзка с въпроса на Хайди, когато става въпрос за новия капитализъм и премиера на Япония, дали е притеснително, че това може да включва по-високи корпоративни данъци и може би по-високи заплати, които може наистина да окаже по-голям натиск върху маржовете на бизнеса?

По-добър начин да се гледа на това би било да има прозрачност, така че бизнесите да могат да вземат ясни решения, а също и равнопоставеност, при която не се изключва участието на американските индустрии на тези пазари.

Освен това, важно е стандартите да са в съответствие с това, което правят САЩ, защото бизнесите знаят как да работят в такива условия. Мисля, че това са ключовете към отключване на растежа и едновременния напредък на двете икономики.