И Ган за политиката на PBOC, част 1

И Ган, управител на Китайската народна банка

10:45 | 18 февруари 2022
Преводач: Мария Попова

Ще говоря основно по икономическата прогноза за Китай, влиянието на големите икономики и регионалното сътрудничество в областта на валутната диверсификация.

Първо, няколко думи за китайската икономика. През 2021, БВП на Китай нарасна с 8,1%, пазарът на труда остана стабилен, като средната безработица в градовете е 5,1%. Индексът на  потребителските цени се увеличи с 1% на годишна база, докато индексът на производствените цени скочи с 8%. Този индекс е с тенденция за понижение спрямо пика през миналия октомври.

Очаквам икономическият растеж да се завърне към потенциала си през 2022. Но волатилните вътрешни и външни условия могат да създадат определени предизвикателства. Това изисква по-добри времеви и противостоящи на цикличността промени. Ето защо, ние ще запазим улесненията в паричната си политика гъвкави и подходящи и ще увеличим подкрепата за ключовите сфери и слабите звена в икономиката.