Твърде големи ли са китайските строителни компании, за да фалират?

Ребека Чун Уилкинс, Bloomberg

12:00 | 27 януари 2022
Преводач: Мария Попова

Краткият отговор е: не. Докато властите предприемат ходове да ограничаване на прекомерната задлъжнялост в имотния сектор, за пореден път виждаме, че те доказано са готови да позволят някои от най-големите строителни компании в Китай да фалират. Иса готови да го направят за сметка на много глобални инвеститори.

Кой е двигателят на ефекта на доминото?

По същество, притесненията заради мащаба на скритата задлъжнялост на компаниите и притесненията, че дори силни предприемачи могат да се окажат затруднени, когато стане дума за рефинансиране или достъп до финансиране та някои техни задължения, предизвикаха преоценка на риска дори и за някои от по-големите и считани някога за безопасни строителни компании.

Това означава, че пренасянето на риск в цялата индустрия може да се повиши и да се разпростре отвъд имотния сектор към финансовата индустрия и като цяло в икономиката.

Какво следва?

Новият голям риск през тази година е някои от най-големите и най-силните предприемачи в Китай да понесат удара от притесненията относно евентуалната скрита задлъжнялост. А и тревогите около евентуалното свиване на достъпа им до финансиране. Това е от ключово значение, защото тази година китайските строителни компании трябва за погасят или рефинансират облигации на стойност от около 99 милиарда долара.

Почти половината от тях са офшорни облигации. И докато някои от по-малките компании не успяват да погасят тези дългове и така предизвикват вълна от просрочия, за по-големите компании се считаше, че могат да имат достъп до пазара и до финансиране.

Сега се наблюдават нови притеснения, че това изглежда не е така.