Опенхаймер: Имаме доста голяма корекция при акциите

Питър Опенхаймер, глобален стратег Акции, Goldman Sachs

13:43 | 26 януари 2022
Преводач: Силвия Грозева

При положение, че имаме инфлация на 40-годишен връх, какъв е рискът шокът, за който говорите, да се усети при акциите?

Вече имаме доста голяма корекция при акциите. Не е изненада, при положение, че имаме едно от най-силните в историята възстановявания от мечи пазар в началото на 2020г.

Оценките са много високи. Особено дългосрочните акции.

След като Фед и другите централни банки започнаха да дават насоки за повишение на лихвите по-рано от очакваното, според мен е доста неизбежно да се получи някаква корекция при оценките.

Спомнете си наскоро, през юни, всеобщото мнение беше, че няма да има повишение на лихвите тази година от Фед. Мнението беше, че вероятно ще има едно повишение догодина.

Тази корекция вече стана.

Основното оттук нататък е колко този обрат в очакванията за повишение на лихвите и за финансовите условия ще удари по ръста. Затова това ще бъде основният фактор да се прецени дали пазарите на акции ще се стабилизират.

В последните дни беше много интересно да наблюдаваме как въпреки че имаме такива масови глобални разпродажби, особено в САЩ, развиващите се пазари се справят доста добре. Например днес MSCI Латинска Америка отскочи доста. Това последица ли е от по-бързия им ход в сравнение с развитите пазари?

Смятам, че всичко се свежда до оценките.

Пазарите, които са твърде високо оценени, са уязвими от повишението на лихвите.

Американският пазар на акции много силно се повиши над пазарите на развиващите се страни и други развити пазари като Европа. За десетилетие.

Голяма част от това се дължи на по-добрите фундаменти, но отразява и много по-голямото забавяне в секторите на ръст в САЩ, особено в технологиите.

След като лихвите се обръщат и забелязваме ротация от пазарите, водени от ръста към пазари, по-скоро водени от ръста, започваме да откриваме леко ребалансиране.

Части от развиващите се пазари се справят по-добре. Части от Европа се справят по-добре. Например британският пазар, който е силно натоварен със сектори на стойността като енергетика и банки всъщност е изравнен, така че се разви доста рязко.

Всичко това отразява експозицията към ръст от една страна и стойност от друга.