Дейвид Малпас: Правителствата да подкрепят малкия бизнес

Дейвид Малпас, президент на Световната банка

17:35 | 20 януари 2022
Преводач: Петя Кушева

Как ще променим това разпределение на капитала? Едно е да го коментираме, друго е да го идентифицираме, но как активно постигаме ново разпределение на капитала, различно от купуване на още акции на Apple?

Трябва да се мисли за малкия бизнес. Това означава прилив на пари. Пари в долния край на кривата.

Но правителствата трябва да подкрепят съществуващите бизнеси, хората и търсенето, не толкова доставките. Това е първия проблем.

А от страна на централните банки – те имат четири инструмента, но говорят само за два от тях.

Повишаването на лихвения процент вреди на хората от долния край на кривата, защото краткосрочните лихвени проценти първи се увеличават, особено в развиващите се страни. Говорим също и за свиване на размера на баланса.

Има още два инструмента. Единият е трайността на авоарите на централните банки, а другият е регулаторната политика. Наричам го постмонетаристика.

Не сме в свят на предлагане на пари, а в свят на регулации. В момента те наказват малките бизнеси.

Така че с изключително силно фокусиране както към фискалната, така и към паричната политика за подкрепа на по-малките бизнеси, за да подпомогнат веригата на доставки, това е критично важно и може да помогне в световен мащаб.