Палмисано за защитата на данните, част 1

Сам Палмисано, бивш председател и директор на IBM

14:24 | 10 януари 2022
Преводач: Силвия Грозева

Четох по празниците за съюза за данните, който май е саморегулация в индустрията по отношение на изкуствения интелект и данните при човешките ресурси. Обяснете ми.

Благодаря ви, че сте чели информацията, която пуснахме.

С Кен говорихме с колегите – директорите на големите компании по света, главно американски, но по света за проблемите около използването на данни, на изкуствен интелект и алгоритмичния интегритет и непозволяването да допускат пристрастия в самите алгоритми. Преди около година и половина създадохме този консорциум с 23 компании. Това са много разумни хора, техните служители също работят с нас.

Първата област, с която се заехме, тази, която приоритизирахме беше около пристрастията и практиките в човешките ресурси. Съчетанието на услугите, които ползват, данните, които купуват, вътрешните процеси. Виждате имената на някои участници в групата на екрана – чудесни компании и много разумни лидери.

Тези хора разбират, че носят отговорност да водят в иновациите. Това е важно за техните стратегии за ръста. В същото време обаче знаят, че трябва да спечелят общественото доверие. Това е императив за тях.

Тези неща ни обединиха.

Важното тук е, че всъщност препоръките се спазват.

Има много такива инициативи, които се публикуват и те са добри, но работата е там, че трябва да се прилагат.

Защото ако намерим работещи модели, ако разрешим тези тревоги, които са много реални, ще имаме подход, приложим масово. Можем да се надяваме, че като работим с регулаторите, ще намерим правилния път напред.

Само искам да кажа нещо и ще бъда кратък. Администрацията ни потърси. Както знаете, те имат 2 млн служители, които искат да научат как да работят заедно и да възприемат този подход.