Палмисано за защитата на данните, част 2

Сам Палмисано, бивш председател и директор на IBM

14:23 | 10 януари 2022
Преводач: Силвия Грозева

Значи това е чисто частна инициатива, въпреки че правителството може да участва като работодател, а не като надзор на държавата. Този модел може ли да се прилага в някои други проблеми, пред които сме изправени в момента? Например в кибер сигурността?

Точно така. Мисля, че може.

Ще започна с кибер сигурността, защото следващата инициатива в консорциума за данните.

От самото начало, още с комисията на Обама – пак се връщам във времето – целта беше да се работи в публично-частно партньорство.

Но нямам предвид формална работа. А реална работа. Зададохме стандартите в нея, няма да навлизам в подробности, но направихме план. Ако се следват тези процеси и процедури, компаниите ще бъдат по-сигурни и устойчиви.

Оттогава моят малък тинк-танк, който споменахте, стартира инициативата с милион абонати и компании като Apple, General Motors, Mastercard, Microsoft, Exxon Mobil и т.н., които разполагат този тип процеси в техните вериги на доставка.

Що се отнася до консорциума за данните, това е първия въпрос, който директорите искат да решат. Говоря за управителния съвет с хора като мен, председатели.

Следващата задача ще бъде за отговорното използване на личните данни. Това е много важно. Проблемът около големите масиви данни, целият дебат за алгоритмите и използването им и всичко останало е свързано с липсата на прозрачност как се ползват данните.

Това е много сложен проблем. Не искам да го омаловажавам.

Ако имате прозрачно използване и ако потребителят разбира как се използват данните му, голяма част от предизвикателствата, за които днес спорим или обсъждаме и към които се опитваме да приложим държавните регулации, ще бъдат решени по-конструктивно, отколкото чисто инструментално.