Лагард: Не трябва да прибързваме с преждевременно затягане

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

02:37 | 22 ноември 2021
Преводач: Мария Попова

 

Тази инфлация е нежелана и болезнена и, разбира се, налице са опасения колко дълго ще продължи. Ние гледаме на тези опасения много сериозно и внимателно следим случващото се.  И по-конкретно, ние признаваме, че повишената инфлация оказва натиск върху реалните доходи на хората, особено на онези в ниския доходен диапазон.

Но, за да се върне инфлацията устойчиво към нашата цел, когато лихвите са близо до реалния нисък диапазон, ние трябва да бъдем настоятелни в паричната си политика. По-конкретно, не трябва да прибързваме с  преждевременно затягане, когато сме изправени пред преходен или предизвикан от трудности в снабдяването инфлационен шок.

Ние не приемаме с лекота тази фаза на повишена инфлация. Но в прегледа на нашата стратегия, ние постигнахме съгласие по това как да подходим към типа ситуация, пред която сме изправени днес.

Решени сме да осигурим стабилизиране на инфлацията около нашата цел от 2% в средносрочен план. Днес инфлацията е тласкана нагоре основно от извънредните обстоятелства създадени от пандемията. Естеството на инфлацията  вероятно ще забави темповете на възстановяване в краткосрочен план.

Следователно, паричната политика днес трябва да се запази умерена и последователна, докато сме нащрек за появата на всякаква възможна дестабилизираща динамика.