EЛАНА: Ръстът на БВП е ограничен заради кредитирането

Ускоряване на растежа над 3% на годишна база е трудно постижимо в момента

18:24 | 18 януари 2016
Автор: Виргиния Стаматова
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Икономическият растеж в България е ограничен от недостатъчните темпове на покачване на кредитирането. В близките няколко години това ще се запази и икономиката ще продължи да разчита основно на индустрията, за да генерира растеж на БВП, прогнозират от ЕЛАНА Трейдинг.

Анализаторите от инвестиционния посредник смятат, че възстановяването на големите икономики в ЕС ще продължи да се усеща и в България, но не и с темповете отпреди десетилетие. 

Ускоряване на растежа над 3% на годишна база е трудно постижимо в момента. Това изисква не само дългосрочни реформи в публичния сектор, които да повишат ефективността на администрацията, но и ръст в сектора на услугите. Нулевата инфлация не стимулира повишаване на доходите, а ниските разходи за труд не подкрепят инвестициите в ефективност на производството, смятат анализаторите. 

Икономическият растеж, основан на развитие на индустрията, не е непременно лоша новина за икономиката. Това няма да създаде прекомерна задлъжнялост в икономиката и да доведе до дисбаланс в дългосрочен период. Банките ще играят по-голяма роля за икономиката през 2016. Има основания да се очаква активизиране на кредитирането към инвестиционни проекти в частния сектор и потреблението. Парите в депозити в банките ще търсят по-високодоходни алтернативи, защото лихвите ще останат на ниски равнища.

Понижението на основните индекси на Българската фондова борса през 2015 отразява постепенния процес на преструктуриране на портфейлите на българските инвеститори, смятат от ЕЛАНА. Акциите със спад са предимно холдингови компании. Растящите книжа са на компании, които имат прозрачно корпоративно управление и ясна стратегия за развитие. Инвеститорите са изключително избирателни, а силното покачване при някои позиции показва, че пазарът има потенциал. 

Финансовите резултати са един от определящите фактори за представянето на българските акции. Реакцията след публикуването на отчетите не е силна, защото на пазара липсват спекулативните капитали. Това не означава, че борсовите играчи не следят резултатите на фирмите или не тълкуват правилно събитията, които се случват с тях. Те разчитат на дългосрочните тенденции и не се влияят от текущата ситуация на световните пазари.

Анализаторите от ЕЛАНА Трейдинг очакват българският пазар да отчете покачване, което да отрази възстановяването при някои холдинги и големи компании. Прогнозата за представянето на индекса SOFIX е основана на предпазливи покупки от страна на инвеститорите, като 10% ръст за годината изглежда постижим.

Освен възстановяване на акциите със спад от 2015, очакванията са да продължи покачването на книжата, които през последните години са нагоре. Това са компании с добри финансови резултати и по-атрактивна оценка на акциите в сравнение със средното за пазара. Коефициент цена/печалба под 10 ще привлича инвеститорите, но очакваме да се запазят и покупките на книжа с по-висока оценка, когато те показват ръст на резултатите си. Компаниите, които отговарят на тези условия, са износители и разчитат на външните пазари за растежа си. Те могат да покажат добри резултати, като препоръчваме да се инвестира при публикуване на положителни резултати. По отношение на дружествата, които работят на вътрешния пазар, смятаме, че икономическият растеж в страната няма да създаде предпоставки за изненадващ скок на резултатите им.

Фокусът на инвеститорите ще остане към акциите с дивидент, а на БФБ има значителен брой компании с доходност от дивидент между 2 и 4% за година, което вече надхвърля чувствително лихвените проценти по депозитите, поясняват още от ЕЛАНА Трейдинг.