UpDate

Събота и неделя от 19:30 часа
Автор и водещ: Елена Кирилова

Законодателството, позволяващо на кадри да идват в България, трябва да се осъвремени

Александър Нуцов, политики и стратегия в BESCO, в "UpDate" 09.06.2024 г.

20:00 | 9 юни 2024
Автор: Георги Месробович

Стартъп средата в България е добра, но страната изостава в привличането и задържането на кадри. Друга слабост у нас е привличането на инвеститори и участието на стартъпи в обществените поръчки. С оглед нуждата от кадри на пазара на труда, трябва да се осъвремени законодателството, което позволява на кадри да идват в страната. Също така да се облекчат административните тежести за пребиваване на чуждестранните студенти у нас, а създването на визи за дигитални номади също би било добра политика, това коментира Александър Нуцов, политики и стратегия в BESCO, в предаването "UpDate" с водеща Елена Кирилова.

Чрез БЕСКО България е част от Алианс на ЕС за стартиращи предприятия, който изготвя доклад за състоянието на стартъп средата в блока за 2023 г. Доклада отчита на база осем критерия, обхващащи условията за създаване и развиване на стартъп, каза Нуцов.

България се представя добре на повечето от критериите, като се отличаваме в ускореното създаване на стартъпи, тъй като у нас може да бъде създадена компания в рамките на кратък период с малък ресурс. От друга страна България изостава в привличането и задържането на кадри.

Гостът обясни, че страната ни гравитира около средата на класацията. Една от категориите, в които се представяме изключително слабо е привличането на инвеститори и обществените поръчки. Вижда се, че стартъпите странят от обществените поръчки, заради тежката администрация около тях, което забавя изключително много процеса.

Организациите като БЕСКО в ЕС излизат с общ призив към новите представители в ЕП и ЕК, като препоръчват институциите да работят в посока достъп до таланти, улесняване на достъпа до капитал и цялостни облекчения в бизнес средата.

България е добра дестинация за развиване на бизнес, но трябва да се осъвремени законодателството, което позволява на кадри да идват в страната. Сините карти вече показват резултати, като тепърва трябва ще се направи платформа за по-лесен достъп на кандидати от трети страни да работят в ЕС. Гостът обясни, че има административни пречки около студентите в страната, като техният срок за пребиваване свършва преди да получат дипломите си. По този начин се възпрепятства достъпа на тези квалифицирани кадри до пазара на труда, който има голяма нужда от тях.

Друг стимул би било и визата за дигитални номади. За целта трябва засилена дигитализация на процедурите в администрацията, здравеопазването и образованието. А за привличане на чуждестранни инвестиции трябва да стимулираме инвеститорите, но в момента изоставаме от съседните страни.

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването "UpDate" може да гледате тук.