Месина, Intesa: Няма нищо фатално в банката за лоши кредити

Карло Месина , гл. изп. директор на Intesa Sanpaolo, коментира необходимостта от лоша банка в Италия и състоянието на банковата система, като цяло в страната." в интервю на Франсин Лакуа, On The Move, Bloomberg, 20.01.2016.

19:33 | 20 януари 2016
Автор: Кирил Петков
Карло Месина, снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Карло Месина, снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Колко опасно е за Италия да има лоша банка, банка за изкупуване на лоши кредити?

Според мен не е толкова важно. Моето мнение се различава.

 

Вашият глас се отличава от общия хор.

Така мисля, защото считам, че действията, които правителството предприе целят забързване на процеса на възстановяването на необслужваните кредити. Защото в крайна сметка лошите кредити, ако имат допълнителни гаранции, са източник на бъдещи приходи.

Имайки предвид сериозното количество провизии, които ние направихме в миналото, ако стойността на допълнителните гаранции се подобрява през времето на възстановяване, ще може да се ускори възстановяването.

Тогава ще имаме възможност да направим доста пари, а не да позволяваме на частните инвестиционни фондове или хедж-фондовете да правят пари вместо нас. Защото, ако си принуден да направиш такава експозиция днес, ще позволиш на други конкуренти на пазара да правят пари.

 

Тази бизнес среда, до колко ще отложи бъдещи консолидации между популярните банки?

Не мисля, че ще го отложи, защото ако има стратегически причини да на се направят консолидации, те ще се направят.

Това, което ще бъде важно, е да се разработят планове и да се работи върху разходната част, защото трябва да се работи за осигуряване на печалба за акционерите. Така че мисля, че би могло да има консолидации през следващите месеци.

 

Ако смятате, че ликвидациите в италианските банки са били подценени. Какво ще е нежно на пазарите, за да видят това, за което говорите? Каква е причината, дали се дължи на пазарни несъвършенства или на пазарно напрежение от ликвидациите по принцип.

Има ликвидации по принцип и се наблюдава стремеж да се идентифицира слабото звено на пазара, но всъщност италианската банкова система не е слабата брънка.

Защото ако погледнете нейните основи, ако сравните необслужваните кредити, дериватите, експозицията на развиващите се пазари, степен на задлъжнялост, ще се окаже, че италианската банкова система е в по-добро състояние от френската и германската.

Вероятно също има значение и тава, че се гледа повече към единия процент от италианската банкова система, който има проблеми и това се възприема като огромен проблем.

Но в други банкови системи имаше колапс в 10% от банковата система. Отношението към банковата система на Италия днес е твърде негативно.

 

Знам, че при Intesa ситуацията е съвсем различна. Вие увеличавате пазарния си дял, много силно сте фокусирани върху дивидентите, а капитализацията на Intesa към момента е по-голяма от обема на кредитите, но какво, според вас виждаме в Давос. Струва ми се, че има доста притеснения. Сякаш пазарите не знаят какво точно търсят, но от нещо се страхуват.

Така е.

Има някакво такова усещане, което може да се определи като страх, който обаче според мен е неоправдан.

Например, има някакво геополитическо напрежение, както и притеснения около Китай, но ако ситуацията се сравни с тази от 2011, вие сте по дефиниция във фаза на растеж. Мисля, че 20 пункта не е голяма разлика. Според мен твърде много се фоксираме върху негативното.

Наистина има много негативни настроения в Давос, а аз съм на противоположното мнение.

Може би защото идвам от страна, която е с отрицателен БВП от порядъка на минус 10% през последните 4 години.

Да бъда в икономическа среда, която е отбелязала 1% ръст и се планира 1,5% ръст за 2016, за мен е знак за връщане към нормалното, благодарение на ръста на потреблението, което се наблюдава на пазара, необвързан с развиващите се пазари.

 

Казвате, че сте тук, за да добавяте стойност за своите акционери.

Да.

 

Разполагате ли с актуални данни, касаещи дивидентите?

Да. За тази година имаме минимум 2 млн. евро споразумение за гарантиране на извънбалансово финансиране.

През септември постигнахме 2,7 млн. евро нетен приход. Така че аз съм готов да пристъпя към предложение за разпределяне на допълнителни дивиденти.

Чакаме окончателните данни за 2015, за да бъдем в състояние да направим изчисленията. Мисля, че ще ни бъде нужна около една седмица и в началото на февруари ще обявим окончателните резултати. Но моето намерение е да работим в посока допълнителни дивиденти.

 

Точно, както казахте преди, за опасността хеджфондовете да отнемат от вашия дял, ако създавате „лоша банка”. Какво е мнението ви за много американски банки, които заемат максимално банково пространство на европейските пазари? Нямам предвид Intensa, но толкова много от вашите конкуренти се държат настрани от инвестиции, че до 4-5 години този сегмент ще бъде доминиран от американските банки.

Според мен това ще бъде една от възможностите американските инвестиционни банки да бъдат истинските лидери в бъдеще. Има голяма вероятност да се развие точно този сценарий. 

Четете още интервюта от Давос 2016.