Излизаме ли от дългова спирала или попадаме в такава

Икономистите Георги Ангелов и Васил Караиванов в Boom&Bust, 24.04.2016

21:31 | 24 април 2016
БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News.
БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News.

Излизаме от дълговата спирала, в която навлизахме предходните години, когато дългът се удвои за 2-3 години, като процент от БВП. Най-големият дефицит от 5,4%, регистриран през 2014 вече е в миналото, като през 2015 дефицитът спадна до 2%, а през 2016 всички месеци се наблюдава бюджетен излишък и то най-големият в историята. Това каза икономистът Георги Ангелов, който заедно с друг икономист – Васил Караиванов - коментира в предаването Boom&Bust по Bloomberg TV Bulgaria темата за публичните финанси на България и затова има ли потенциал за истински реформи в националната програма за реформи.  

На противоположното мнение застана Васил Караиванов, който каза, че дългова спирала има и на практика целият планиран дефицит за 2016 ще отиде за лихвени плащания по дълга – около 800 млн, лева и за вноската към ЕС – над 1 млрд. лева. 

Параметрите около публичните финанси на страната изглежда не са толкова цветущи, имайки предвид, че рисковата премия по 12-13 годишните ДЦК е на ниво от 275 базисни точки, както и през 2002, каза Караиванов.

Вижте повече по темата за състоянието на публични финанси на страната, какви са очакванията за движението на дълга като процент от БВП и подобрява ли се или се влошава ситуацията във видеото: