Административен хаос след промените в Търговския закон

Елисавета Вуковска в Boom & Bust, 10.02.2018

22:00 | 10 февруари 2018
Обновен: 10:00 | 11 февруари 2018
Автор: Кирил Петков
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Промените, които са гласувани в края на месец декември 2017 в Кодекса на труда, с които се внася и изменение в Търговския закон, са по първоначален проект, който е внесен от омбудсмана Мая Манолова. Конкретната разпоредба на 129 ал.1 от Търговския закон, която внесе такъв смут в дейността на търговския регистър - не е била част от първоначалния законопроект. Едва между двете четения се прави допълнително предложение от други депутати и се стига до гласуването именно на тази промяна.​ Това заяви адвокат Елисавета Вуковска,  АД "Трифонова, Вуковска и Митева", в предаването Boom & Bust на Bloomberg TV Bulgaria с водещи Кузман Илиев и Владимир Сиркаров.  

До момента, ако сте двама съдружници в дружество с ограничена отговорност и единият от вас иска да прехвърли притежаваните от него дружествени дялова на трето лице, което не е съдружник, това бе възможно след решение на Вас двамата и съответно нотариално заверен договор за прехвърляне на дружествени дялове, обясни Вуковска. "Това, което се променя от 22 декември 2017 е, че се поставя едно допълнително условие - допустимо е такова прехвърляне само, ако дружеството няма неизплатени трудови задължения за последните три години, в това число и на напуснали работници и служители, както и да няма задължения за неизплатени осигурителни вноски".  

"От гледна точка на бизнеса, обаче, и от гледна тока на администрирането на тази дейност, от страна на Търговския регистър, защото той е просто един регистратор на извършените промени в търговското дружество, се проследяват следните проблеми. На първо място по какъв начин Вие можете да удостоверите, че няма такива задължения? Вие би трябвало да докажете, че нямате такива задължения".

В началото на годината се прокрадна една идея да бъде предоставяно удостоверение от съответната Инспекция по труда, но въпросната инспекция не издава такъв тип документи. Единственото, което може да ви издаде тази инспекция, е, че няма наложени санкции на трудовото законодателство, обясни събеседничката. "От друга страна трябва да сте си платили всички осигурителни вноски. Проблем. Защото по какъв начин ще го удостоверите. Първото нещо, което ни идва на ум е издаване на удостоверение от НАП за липса на публични задължения, но в публичните задължения се вклюючват и данъци, такси, мита, глоби, санкции и удостоверението може  да бъде издадено само ако сте си платили абсолютно всичко".

Какви са по-нататъчните административни  лабиринти, в които промените вкарват действащия бизнес в България? Какви са мотивите за промяна на закона? Къде са абсурдите в посочените мотиви за промяната? Защо има "превратно тълкуване и ограничаване на свободата на договаряне"? Действащи ли са промените на практика или само генерират съдебни дела?

Повече вижте във видеото.