Клуб Investor

Събота, 20 часа
Водещ: Ивайло Лаков

Какво е мястото на жените в бизнеса в България?

Таня Косева-Бошова, председател на сдружение Lady's Forum, Клуб Investor, 23.11.2019

21:04 | 23 ноември 2019

10% от най-големите компании у нас се управляват от жени. За сравнение – в Европа този дял е 5%. Това каза Таня Косева-Бошова, председател на сдружение Lady's Forum, в предаването „Клуб Investor“ с водещ Ивайло Лаков. Гостът коментира темата на базата на скорошно изследване, проведено в 300-те най-големи по приходи компании в България, а сравнението направи на база на сходно проучване на европейско ниво.

„Делът на дамите, които са част от управленските тела на компаниите у нас, е около 16,8%, докато в Западна Европа, където основно е провеждано подобно изследване, той е 38%“, отбеляза още Косева-Бошова. 

„Все още дамите не са достатъчно добре представени в органите на управление на компаниите у нас, но пък като индивидуални личности нещата изглеждат различно". 

Косева-Бошова поясни, че у нас няма въведени квоти или регулации на броя дами в управлението на компаниите, докато в множество страни вече има такива. Като сектори, в който има отчетливо добро представяне на дамите, гостът посочи банковия и застрахователния, докато традиционно в производството жените остават слабо застъпени.

„За съжаление все още има разлики в заплащането, особено на по-високите нива“, отчете Косева-Бощова. Тя посочи, че в някои случаи заплащането на мъжете е до 50% по-високо, отколкото това на дамите на сходни позиции. Според нея обаче тези несъответствия трябва да бъдат преодолени на пазарен принцип.

Относно необходимостта от въвеждането на специални политики за полов баланс в бизнеса Косева–Бошова изтъкна, че такива методи са най-бързият начин да се обърне внимание и да се увеличи делът на жените в управлението, но пък остава неясно дали те всъщност са най-добрият вариант.

„Австралия е пример за държава, която има много добър дял на жените в корпоративното управление. Това обаче не е постигнато силово с подобни законови мерки, а с много силен обществен дебат, с въвеждане на добри корпоративни практики“.