Одобриха 14,7 млрд. евро за „Хоризонт Европа“ за 2021 – 2022 г.

Цифровите технологии, зеленият преход и възстановяването след пандемията са приоритетни

17:45 | 16 юни 2021
Обновен: 17:46 | 16 юни 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg
Снимка: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg

Европейската комисия прие основната работна програма за „Хоризонт Европа“ за периода 2021 – 2022 г. Работата по описаните в нея цели и конкретни тематични области ще бъде финансирана с общо 14,7 млрд. евро.

Над 40% от средствата – общо около 5,8 млрд. евро – ще бъдат инвестирани в научни изследвания и иновации в подкрепа на Европейския зелен пакт и ангажимента на Съюза до 2050 г. ЕС да е неутрален по отношение на климата. Ще се подпомагат проекти, които разширяват познанията ни за изменението на климата и разработват решения за намаляване на емисиите на парникови газове и за адаптиране към променящия се климат, включително: чиста енергия и мобилност, приспособяване на продоволствените системи, развитие на кръговата икономика и биоикономиката, запазване и увеличаване на естествените въглеродни абсорбатори в екосистемите и адаптиране към измененията на климата.

През 2021–2022 г. разработването на ключови цифрови технологии ще бъде на свой ред подпомогнато с 4 млрд. евро. Амбицията на ЕК е настоящото десетилетие да се превърне в цифровото десетилетие на Европа и да се положат основите за създаването на нови цифрови предприятия, които са добре подготвени за бъдещето. Приоритетни ще са областите на здравеопазването, медиите, културното наследство, творческата икономика, мобилността и производството на храни, като ще подкрепя модернизацията на промишлените модели и ще цели да укрепи водещите позиции на Европа в промишлеността.

Работната програма освен това ще насочи инвестиции в размер на общо около 1,9 млрд. евро към подпомагане на възстановяването на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус. Тук се включват теми, които имат за цел модернизирането на здравните системи и повишаването на капацитета за научни изследвания и иновации, по-специално за разработването на ваксини.

Първите покани за представяне на предложения ще бъдат обявени на 22 юни на създадения от Комисията портал за финансиране и обществени поръчки. Европейските дни на научните изследвания и иновациите, които ще се проведат на 23 и 24 юни, предлагат възможност програмата „Хоризонт Европа“ да бъде обсъдена сред създателите на политики, изследователите, иноваторите и гражданите  Информационните дни за „Хоризонт Европа“, които са предназначени за потенциалните кандидати, ще се състоят от 28 юни до 9 юли.