Чуждите инвестиции в България скачат 14 пъти

Най-големите преки инвестиции в страната отново са от Холандия

18:43 | 15 юли 2016
Автор: Виргиния Стаматова
Графика: БНБ
Графика: БНБ

През май преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България възлизат на 88,5 млн. евро, което е почти 14 пъти повече в сравнение със същия период на 2015, когато са били за 6,4 млн. евро, показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ).

В петия месец на годината отчитаме и повишение на ПЧИ и на месечна база, като за сравнение през април те са били в размер на 61,2 млн. евро. Цифрата беше съвсем леко ревизирана надолу от първоначалните 61,6 млн. евро. Дори и така, те са три пъти по-малко спрямо регистрираните от БНБ 196,2 млн. евро през април 2015.

През първите пет месеца от годината инвестициите от чужбина възлизат на 517,3 млн. евро, като намаляват с 34,4% на годишна база. За същия период на миналата година те са били 788,7 млн. евро.

Investor.bg припомня, че с отчета за юни 2016 ще бъдат направени ревизии на данните за май 2016.

Дяловият капитал възлиза на 179,9 млн. евро за януари-май 2016. Той е по-висок със 172,7 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през януари-май 2015, когато бе за 7,3 млн. евро.

Инвестициите в дългови инструменти се равняват на 198,3 млн. евро в края на май 2016. при 74,1 млн. евро само за май. Те са надолу с 212,3 млн. евро спрямо регистрираните 410,7 млн. евро в края на май 2015.

Реинвестираната печалба е за 139 млн. евро за петте месеца, като цифрата е генерирана изцяло през първото тримесечие на годината.

Статистиката показва още, че постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 16,5 млн. евро при 15,5 млн. евро за януари-май 2015. По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия - 2,9 млн. евро, и Швейцария – 2,1 млн. евро.

Най-големите преки инвестиции в страната за януари-май 2016 традиционно са от Холандия (108,4 млн. евро). На второ място е Германия с 98,2 млн. евро, следвана от Белгия с 65,8 млн. евро и Австрия с 50,4 млн. евро.

По предварителни данни преките инвестиции на български предприятия в чужбина за януари-май 2016 нарастват с 37,2 млн. евро при намаление от 13,5 млн. евро за януари-май 2015. През май 2016 те нарастват с 13,1 млн. евро при увеличение от 2,7 млн. евро за май 2015.