Пенсионните фондове носят доходност от около 2,2% в края на март 2016

За последните две години УПФ постигат средна претеглена доходност от 2,23% на годишна база

15:35 | 22 април 2016
Автор: Investor.bg
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване носят доходност от около 2,2% за периода от 31 март 2014 до 31 март 2016. Това показват актуалните данни на Комисията за финансов надзор (КФН), която дори заложи за минимално покриване отрицателна доходност, пише Investor.bg

За последните две години до 31 март 2016 универсалните пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват работещите в най-масовата трета категория труд, постигат средна претеглена доходност от 2,23% на годишна база.

Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определя минимална доходност на годишна база, която универсалните и професионалните пенсионни фондове трябва да покрият при управлението на активите си за предходния 24-месечен период.

За УПФ-тата Ангел Джалъзов определи отрицателна доходност в размер на 0,77%, а за професионалните – от 0,74%. Така определената минимална доходност се покрива от всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

На този фон професионалните пенсионни фондове, в които се осигуряват работещите в първа и втора категория труд, изпращат двугодишния отчете период със средна претеглена възвръщаемост от 2,26 на сто.

Сред УПФ-тата и ППФ-тата тези на „Алианц България“ регистрират най-ниска доходност за последния двугодишен период, докато с най-висока са тези на „ЦКБ-Сила“.

Доброволните фондове, които формират т.нар. трети стълб на пенсионната система и за които няма законово изискване за покриване на минимална доходност, отчитат такава от 2,58% за периода от 31 март 2014 до 31 март 2016.

При тях най-висока възвръщаемост носи доброволният фонд на ПОК „Доверие“, а най-ниска за периода - този на ПОД „Алианц България“.

Единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми – този на „ДСК-Родина“, и в който по избор могат да се осигуряват допълнително работещите в първа и трета категория труд, изпраща двугодишния период с доходност от 2,12 на сто.