Провали ли се Абеномиката?

Микио Кумада, глобален стратег в LGT Capital Partners

14:39 | 22 април 2016
Автор: Investor.bg
Снимка: Charles Pertwee/Bloomberg News
Снимка: Charles Pertwee/Bloomberg News

Микио Кумада, глобален стратег в LGT Capital Partners, коментира японската икономика, доверието в Абеномиката и очакванията си за развитието на страната. Той разговаря с Хайди Лун, Енджи Лау и Шери Ан в предаването Asia Edge по Bloomberg TV. 

Все повече хора започват да губят своя оптимизъм за Япония. А Вие?

Мога да кажа, че и ние също намалихме доверието си. Не можем да игнорираме това, което се случва дори и всички останали да действат в противоположната посока. Реалистичната прогноза според нас за пазара на акции в Япония през следващите няколко месеца е за по-балансиран ръст в сравнение с възходящия тренд, на който станахме свидетели по-рано, както вероятно си спомняте. Йената може да е привлекателна възможност, но e рано да се каже дали хората, които загубиха доверие в Абеномиката, ще отстъпят и предизвикат корекция при валутата.

Скоро ли да очакваме това?

Имам предвид, че в основата си трябва да гледате данните, които са в полза на ефектите от Абеномиката.

Вие вече отстъпвате от залозите за възстановянето на японския растеж, каквато беше насока за инвестиции на хедж фондовете.

Да, звучи така сякаш е...

Да, звучи сякаш не залагате на Япония сега.

При хедж фондовете използваме подхода "отгоре-надолу", което означава, че гледайки по-широката картина в този случай не препоръчваме дълги позиции при японските активи за следващите няколко месеца. Така че в дългосрочен план алтернативата е да замените надценените позиции с безрискови такива. В общи линии това е стратегията, която следват хедж фондовете.

Много хора очакват Японската централна банка да започне да изкупува борсово търгувани фондове през април. Това ще промени ли нещо?

Само ETFs не, тъй като всеки отделен елемент от монетарната политика не е толкова важен. Проблемът на Япония и Японската централна банка сега е, че решението, което беше взето през януари не беше толкова осезаемо решение за въвеждане на отрицателни лихви. В Европа няколко централни банки имат много по-големи отрицателни лихви върху целия обем на свръхрезервите на банките.

Мислите, че трябва да навлязaт на още по-негативна територия?

Това не е нищо. Имам предвид, че може би е въведена идеята, която могат да последват. В този смисъл е стъпка в правилната посока, но не дават ясен сигнал за нови облекчения. И това според мен е причината за подценения капиталовия пазар в Япония, защото те са много по-консервативни в сравнение с много друго европейски страни с подобни проблеми като Швеция, Дания, Швейцария. Те въведоха отрицателни лихви в порядъка до -0,5%, например, като долна граница. Така че -0,1% е много слабо понижение. Техните действия са наистина агресивни в сравнение с това понижение. Това е причината поради, която виждаме, че пазарът е подценен. Когато ЯЦБ предприеме подобен ход, мисля, че ще видим ръст на пазара, имайки предвид, че забавянето в глобален мащаб също започва да се разсейва.