Един лидер винаги е готов да понесе отговорност

Камен Веселинов, председател на Патентно ведомство

07:00 | 15 април 2016
Автор: Иван Николов
Камен Веселинов, председател на Патентно ведомство. Снимка: BPO.bg
Камен Веселинов, председател на Патентно ведомство. Снимка: BPO.bg

Какъв е бъдещият лидер според председателя на Патентно ведомство, проф. д-р Камен Веселинов. Интервю за Bloomberg TV Bulgaria в навечерието на конференцията "Образование и бизнес - Бъдещите лидери", на 11 май 2016.

Дипломираният в Дрезденския технически университет, Германия, машинен инженер е бил заместник-министър на образованието и науката с ресор „Висше образование”, ректор на Техническия университет в София, заместник-председател на Националния съвет по наука. Проф. Веселинов е представител на България в Комитета за научни и технически изследвания на Европейската комисия.

 

Как да намерим бъдещите лидери?

Няма универсална рецепта за търсене на лидери. Преди всичко е важно за какво се търси лидер. За всеки конкретен случай може да се формулира набор от качества, на които трябва да отговаря бъдещият лидер.

Обикновено потенциалните лидери се открояват преди да бъдат потърсени. След това може да им се помогне с предоставяне на допълнителни знания в различни аспекти – професионални, финансови, управление на човешки ресурси, но като цяло лидерите по-скоро се раждат отколкото се формират.

 

Каква подготовка трябва да притежава бъдещият лидер?

Не бих могъл да формулирам изисквания към подготовката без знанието относно функциите му.

Необходимата подготовка зависи от областта, за която е необходим лидер – една е във военната област, друга е в икономическата, трета - е в научната.

Зависи силно от компетенциите, които се очакват от него.

С какви средства и инструменти трябва да разполага един млад човек, за да се изгради като лидер?

Инструментариумът зависи отново от областта, за която става дума. Основни качества, които би трябвало да са налични, са познания в областта, известен опит в нея, готовност за поемане на отговорност (понякога у нас готовността е свързана с безотговорността на съответния водач).

 

Имате ли нужда от бъдещи лидери и как и къде ги намирате?

В една организация винаги възниква такава нужда (най-малкото поради напускане или пенсиониране). Най-често проблемът се решава като се възложи на някой изявен изпълнител съответната ръководна дейност. След това се установява дали нещата тръгват в правилна посока – методът е на пробите и грешките.

 

Формирате ли собствените си бъдещи лидери?

Няма целенасочена политика за формиране на лидери. Не си и струва да има поради ограниченото количество на необходимите лидери. За малкото лидерски позиции винаги има достатъчно кандидати и остава само да се избере по възможност най-малко неподходящия от тях.

 

Каква е програмата ви?

Няма програма за изграждане на лидери. По принцип стремежът е на всички сътрудници да се даде възможност да повишават квалификацията си – професионална, езикова, когато изпъкват сред другите да им се дадат някакви ръководни функции на ниско ниво, а ако се справят постепенно и на по-високи нива.

 

Кои са каузите, които, според вас, бъдещите лидери трябва да защитават?

Да защитават интереса на държавата (обществото), а на второ място интереса на структурата, която ръководят (не всеки ръководител е и лидер), със стремежа тя да изпълнява все по-добре задачите си, с все по-малко ресурси и все по-високо качество.

 

Тревожите ли се от липса на бъдещи лидери в организацията си?

Не. Има по-важни неща и преди всичко далеч по-неотложни. Към тях се отнасят ефективното и качествено функциониране на организацията, осигуряването на необходимите за целта ресурси и др. под.

 

Какъв съвет ще дадете на бъдещите лидери?

- Да мислят върху концепция за структурата, която искат да ръководят, върху възможностите за промени, които да осигурят по-доброто й функциониране

- Да повишават квалификацията си в областта на управлението на ресурсите (финансови и човешки), в много случаи тук трябва да се отбележи и езиковата квалификация.

- Да се вслушват в мнения на експерти, но да свикват да вземат окончателното решение, за което да са готови и да носят отговорност (у нас много често т. нар. лидери се крият по един или друг начин зад някакъв колективен орган).

Вижте още снимки от събитието и линкове към презентациите на лекторите.