ПЧИ в България през януари достигат почти 45 млн. евро

Инвестициите в първия месец на 2016 са по-малко спрямо тези за януари 2015

16:48 | 17 март 2016
Автор: Investor.bg
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

През януари преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) възлизат на 44,9 млн. евро. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), която ревизира нагоре цифрата за 2015, пише Investor.bg

Централната банка повиши обема на ПЧИ за миналата година с 18 млн. евро до 1,593 млрд. евро. Първата оценка показа инвестиции за 1,575 млрд. евро. Инвестициите в първия месец на 2016 са по-малко спрямо тези за януари 2015, когато бяха в размер на 323,4 млн. евро.

Поясняваме, че с отчета за февруари ще бъдат направени ревизии на данните за януари 2016. Статистиката за 2014 и 2015 подлежи на ревизия с годишните данни на Националния статистически институт (НСИ) и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие. По принцип ревизиите обичайно са в посока нагоре.

Размерът на капиталите през януари се формира почти изцяло от чужди инвестиции в дългови инструменти, които са за 40,2 млн. евро при такива за 239,1 млн. евро през същия месец на 2015.

Дяловият капитал, т.е. този тип инвестиции, които се считат за трайни капиталови вложения в местни предприятия и имоти, се равнява на 4,7 млн. евро при 12,8 млн. евро година по-рано. Позицията показва дали чужд инвеститор е придобил или увеличил свое дялово участие в българско дружество или е закупил имоти.

От своя страна, постъпленията от инвестиции на чужденци в имоти са със 17,2% по-малко на годишна база – 2,4 млн. евро при 2,9 млн. евро през януари 2015 г. По страни през януари 2016 най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия – 0,7 млн. евро, и Германия – 0,5 млн. евро.

Най-големите преки инвестиции в страната за януари 2016 са от Германия – 14,5 млн. евро, Великобритания – 10,8 млн. евро, и Италия – 8,4 млн. евро.

Предварителните данни на БНБ сочат още, че преките инвестиции на български предприятия в чужбина в първия месец на новата година са отрицателни и възлизат на 9,4 млн. евро при отрицателна стойност от 4,5 млн. евро за януари 2015.