Нивата на безработица в България са се понижили през май

Броят на безработни в България през май 2018 г. е 166 хил. души

14:26 | 2 юли 2018
Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg
Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Безработицата в България през месец май отбелязва леко понижение. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат, пише Investor.bg.

Според тях през петия месец от годината безработицата в страната е била 5%. Месец по-рано е в размер на 5,1%. По-голямо е намалението на годишна база – през май 2017 г. тя е била 6,2 на сто.

Данните покачват, че през месец май тази година без работа в България са били 166 хил. души. Година по-рано броят им е бил 210 хил.

Младежката безработица остава по-висока от средната и също бележи лек спад на месечна основа. През май тя е 11,2%, като месец по-рано е 11,5%. На годишна основа и тук понижението е по-значително. През май 2017 г. тя е била 14%. Младежите под 25-годишна възраст у нас без работа са общо 17 хил.

За май се запазва тенденцията от последните месеци повече мъже да са безработни (5,4%), отколкото жени (4,5%).

Средната безработица в България остава по-ниска и от средната за Европейския съюз, която в петия месец от годината е била 7 на сто, оставайки стабилна спрямо април и отчитайки понижение спрямо нивото от 7,7 на сто от май миналата година. 

В еврозоната за май е отчетена безработица от 8,4 на сто, без промяна спрямо април и понижение спрямо 9,2 на сто през същия месец на 2017 г. 

Спрямо април 2018 г. броят на безработните е намалял със 125 хил. в ЕС и със 154 хил. в еврозоната. На годишна основа безработните са намалели с 1,828 млн. в ЕС и с 1,252 млн. в еврозоната. 

Спрямо май месец на миналата година безработицата е спаднала във всички страни-членки, като най-силни са пониженията в Кипър (от 11,4 на сто до 8,4 на сто), Хърватия (от 11,3 на сто до 8,9 на сто), Гърция (от 22,1 на сто до 20,1 на сто между март 2018 г. и март 2017 г.) и Португалия (от 9,2 на сто до 7,3 на сто). 

За сравнение, през май безработицата в САЩ се е понижила до 3,8 на сто спрямо 3,9 на сто през април и 4,3 на сто през май 2017 г.