Бизнес заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, поскъпват през май

Лихвените проценти на кредитите за бизнеса и домакинствата отбелязват понижение на годишна база.

13:38 | 28 юни 2018
Автор: Катерина Хапсали
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Лихвените проценти на кредитите на бизнеса и домакинствата отбелязват понижение на годишна база в новите договори на банките през май с едно изключение, показват предварителните данни на Българската народна банка.

Единствено при заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, има повишение на средната лихва на кредитите, които банките са сключвали по нови договори с фирмите, пише Investor.bg 

И докато през май 2017 г. кредитните институции са отпускали кредити с при средна лихва 3,29%, то през миналия месец те са олихвявали отпуснатите средства при 3,78%.

На месечна база обаче тези заеми се олихвяват по-ниско с 0,23 пр. п., след като през април средният лихвен процент беше 4,01%.

В централната банка изчисляват, че през май средният лихвен процент по кредитите на фирмите до 1 млн.
евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2017 г. с 0,37 пр.п. до 3,95%, а по тези,
договорени в евро – с 0,68 пр.п. до 3,38%.

Средният лихвен процент по заемите над 1 млн. евро, договорени в евро, през миналия месец спада с 0,69 пр.п. спрямо април и към 31 май е 2,92%.

На месечна база средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0,43 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0,07 пр.п.

През миналия месец средната лихва по новите договори на домакинствата за заеми намаляват на годишна база с изключение на средния лихвен процент на кредитите за потребление в левове, който се повишава.

Докато през май 2017 г. банките са сключвали договори при 7,91%, през миналия месец те са олихвявали заемите по 8,26%, въпреки че на месечна база има намаление с 0,35 пр. п.

При кредитите за потребление в евро средната лихва спада с 0,46 пр.п. до 4,92% на годишна база, а увеличението през май спрямо април е с 0,45 пр.п.

За една година средният лихвен процент на жилищните кредити в левове намалява с 0,51 пр.п. до 3,45%, а по жилищните кредити в евро – с 0,60 пр.п. до 3,72%.

Средната лихва по другите кредити в левове се понижава с 0,01 пр.п. до 2,20%, а по другите кредити в евро – с 0,10 пр.п. до 3,74%.

В централната банка изчисляват, че средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през май спрямо април се понижава с 0,35 пр.п., а по тези в евро нараства с 0,45 пр.п.

При жилищните кредити в левове той намалява с 0,05 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0,09 пр.п.

При другите кредити в левове средната лихва запазва нивото си, а при другите кредити в евро се увеличава с 0,96 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички разходи при обслужването на заемите, при кредитите за потребление в левове за една година се повишава с 0,67 пр.п. до 10,09%, а по заемите в евро спада с 0,68 пр.п. до 5,12%.

През май 2018 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо май 2017 г. с 0,58 пр.п. до 3,82%, а по жилищните кредити в евро – с 0,71 пр.п. до 4,03%.

На месечна база годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се понижава с 0,60 пр.п., а по тези в евро нараства с 0,33 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0,05 пр.п., а по тези в евро – с 0,19 пр. п.

Повече по темата вижте на Investor.bg