Износът на България намалява през ноември

Експортът за трети страни се понижава с 4.3%, а за ЕС се забавя

11:56 | 11 януари 2016
Автор: Димитър Баларев
Петролен танкер в Абърдийн. снимка: Bloomberg
Петролен танкер в Абърдийн. снимка: Bloomberg

През ноември 2015 г. износът на стоки от България възлиза на 3.816 млрд. лв. и намалява с 0.9% спрямо същия месец на предходната година. Това се дължи на намаляване на износа за страни извън ЕС с 4.3%, докато износът за ЕС продължава да расте, макар и с най-нисък темп от 4 месеца (1.1%).
През 11-те месеца на 2015 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 41.9 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 5.3%. Основната заслуга е на износа за ЕС, който расте с 8.2%.

През ноември 2015 г. общият внос се увеличава с 4.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.569 млрд. лeвa. Много голям е ръстът на вноса от ЕС - със 7.6%, докато вносът от страни извън ЕС продължава за спада, макар и с по-бавен темп (1.6%). През периода януари - ноември 2015 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 47.4 млрд. лв. (по цени CIF), или с 1.4% повече спрямо същия период на 2014 година.

НСИ представя подробна разбивка за търговията през 11-те месеца само за страните извън ЕС. От нея става ясно, че основната заслуга, за макар и слабия ръст на износа за трети страни през периода (0.4%) имат машините (+22%) и разнообразните готови изделия, които общо добавят над 900 млн. лева. С най-голям ръст е вносът на суровини, химични вещества и храни.

Най-много - с 298 млн. лева нараства износът за Египет, а най-големият спад е към Русия, както и към Сингапур и Гибралтар, където преди се отчитаха големи обеми петрол и горива.

При вноса най-големият ръст е от Китай (183 млн. лева), докато импортирани стоки от Русия намаляват с 1.56 млрд. лева, което очевидно отразява ефекта на поевтиняване на петрола.

Данните за ЕС, макар и само за 10-те месеца, също са интересни. Не е изненада, че основният принос за увеличението на износа има Германия, която добавя 417 млн. лева към българския експорт. Тройката се допълва от Италия и Румъния. При вноса отново най-голям ръст има Германия, но прави впечатление увеличението на вносите стоки от Холандия с 260 млн. лева, с което страната изпреварва Полша, Австрия и Франция.

През десетте месеца на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти“ (22.4%), а при вноса в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (24.7%). Износът на „Минерални горива, масла и подобни продукти” за страни от ЕС расте бързо, докато вносът им от ЕС намалява с 23%. Това отразява, както поевтиняването на петрола, така и пренасочване на износ от Гибралтар и Сингапур.