Работодателите обмислят увеличение на заплатите през 2017

Подобна стъпка обмислят 60% от българските работодатели, сочи проучване

13:42 | 9 май 2017
Левове. снимка: Bloomberg
Левове. снимка: Bloomberg

60% от работодателите в България обмислят да увеличат възнагражденията през 2017. Това показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), цитирано от Investor.bg. Допитването е проведено сред членовете на Палатата, която е проверила условията за бизнеси инвестиции в България. Анкетата е проведена по електронен път в периода 24-28 април 2017 сред фирми и браншови структури.

Работодателите, заявили намерение да повишат заплатите, са двойно повече спрямо предишното подобно проучване, което е проведено през 2015 г., показва съпоставка на организацията. При предишното проучване такова намерение са заявили 34% от анкетираните.

През 2017 намеренията на фирмите са фокусирани и върху търсенето на нови пазари – при 86%, и инвестиции в обучението на служители – за над две трети от анкетираните.

Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция от сивия сектор са сред най-големите пречки в дейността на фирмите, показват резултатите от анкетата.

Над 90% от работодателите, взели участие в проучването на работодателската организация, изпитват затруднения при намирането на кадри. Според 80% от анкетираните административното обслужване е бавно, а затруднения създава и постоянното изискване на документи на хартиен носител, с печат, които дублират електронни такива, както и неспазването на срокове за отговор от институциите.

Честите промени в законите и наредбите, създаването на нови правила, корупцията в обществените поръчки, разрешенията за строителство и присъединяване към електроразпределителната и ВиК мрежа също са отбелязани като проблеми области от компаниите.

Повече от 80% от анкетираните дават отлична или добра оценка за ставките за корпоративния и подоходен данък, както и за финансовата стабилност на страната – условия, от които зависят бизнесът и привличането на инвестиции в страната. От друга страна множество негативни оценки са присъдени за образованието и съдебната система.

За сравнение с резултатите от предишното проучване най-отчетливо подобрение показва оценката на бизнеса за финансовата стабилност на държавата – за 2017 позитивни оценки дават 83% от участниците при 35% през 2015.

Влошаване има най-вече при оценката за таксите, събирани от администрацията - през 2017 позитивните оценки са 48% при 64% през 2015.

Леко подобрение има в намеренията на фирмите за купуване на нови машини или оборудване - 58% при 53% през 2015. Намаляват обаче тези, които смятат, че ще могат да инвестират в нови технологии – 38% при 50% за 2015.